Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

13:01
8355 91f9 390
Reposted fromwestwood westwood viasamovolka samovolka
besomeoneelse
12:56
1891 413a 390
Reposted fromrisky risky viasamovolka samovolka
12:55
3014 0e10 390
Reposted fromkattrina kattrina viasamovolka samovolka
besomeoneelse
12:44
1608 111c 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
besomeoneelse
12:42
besomeoneelse
12:42
7841 fcdc 390
12:41
besomeoneelse
12:40
4120 d11e 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
besomeoneelse
12:37
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viapannakies pannakies
besomeoneelse
12:37
2777 1f14 390
Reposted fromlittlestories littlestories viaheartamess heartamess
besomeoneelse
12:36
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
besomeoneelse
12:35
8415 02c0 390

July 24 2017

besomeoneelse
18:41
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
besomeoneelse
17:45
8403 9d34 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
17:45
8409 1492 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
17:45
8413 8124 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
17:45
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalliwantisyou alliwantisyou
besomeoneelse
17:44
4179 cc97 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
besomeoneelse
09:42
besomeoneelse
09:41
6326 3ff0 390
Reposted fromhermina hermina viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl