Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

besomeoneelse
18:25
0854 2440 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaszarakoszula szarakoszula
besomeoneelse
18:25
1816 f4b4 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
18:25
0765 4bdb 390
Reposted fromwestwood westwood viamoai moai
besomeoneelse
10:40
besomeoneelse
10:39
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
besomeoneelse
10:39
9758 76d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
besomeoneelse
10:38
besomeoneelse
10:38
1594 29bc 390
Reposted fromlaters laters vianotyourstrawberry notyourstrawberry

November 18 2019

besomeoneelse
19:51
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
besomeoneelse
19:51
3474 04d2 390
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa viacarmenluna carmenluna
19:50
9001 038a 390

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

besomeoneelse
19:50
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viacarmenluna carmenluna
besomeoneelse
19:46
2406 f4d7 390
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna
besomeoneelse
19:45
3237 da41 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
besomeoneelse
19:45
3332 146b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
besomeoneelse
19:45
3709 46ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
besomeoneelse
19:44
3850 e126 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
besomeoneelse
19:44
3858 1d25 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 15 2019

besomeoneelse
16:51
6494 e312 390
Reposted fromscared scared
besomeoneelse
16:51
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl