Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

besomeoneelse
06:52
06:52
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viatobecontinued tobecontinued
06:51
7065 ef1d 390

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

06:51
3782 0655 390
besomeoneelse
06:51
6585 438e 390
Reposted frommoai moai viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
besomeoneelse
06:51

Mobilizował mnie w najlepsze sposoby. Nawet kochałam to, że był tak samo uparty jak ja. Wolałabym walczyć z nim, niż przeprowadzać normalną rozmowę z kimś innym.

— T.M. Frazier - "The Dark Light of Day"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden

April 24 2018

06:24
3846 a139 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
06:24
3857 2d15 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
06:24
0531 5d5d 390
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
06:22
1302 d31a 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viayouaresonaive youaresonaive
besomeoneelse
06:22
8473 4039 390
Reposted fromonlyman onlyman viajunior13 junior13
besomeoneelse
06:20
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
besomeoneelse
06:19
besomeoneelse
06:19
9847 8c6e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

April 22 2018

besomeoneelse
18:03
1427 c62a 390
Reposted fromwwannie wwannie viamalinowowa malinowowa
besomeoneelse
18:03
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
besomeoneelse
18:01
3070 bac8 390
Reposted fromMadristas Madristas
besomeoneelse
18:00
3206 5abb 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaspring-flow spring-flow
besomeoneelse
17:59
3158 6901 390

April 20 2018

besomeoneelse
15:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl