Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

besomeoneelse
12:48
8960 6511 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslodziak slodziak
besomeoneelse
12:48
6435 65b5 390
besomeoneelse
12:47
besomeoneelse
12:47
3833 170d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy

February 22 2019

besomeoneelse
12:32
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viayouaresonaive youaresonaive
12:30
5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viaholymoly holymoly
besomeoneelse
12:30
1396 8962 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
besomeoneelse
12:29
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
besomeoneelse
12:29
5122 15c7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
12:29
3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
12:28
besomeoneelse
12:28
0857 e169 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajestpieknie jestpieknie
besomeoneelse
12:28
1647 41f4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
besomeoneelse
12:27
1633 46a8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
besomeoneelse
12:27
7320 f467 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaForestMan ForestMan
besomeoneelse
12:27
2266 6669 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
besomeoneelse
12:27
0753 7c4b 390
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook

February 15 2019

besomeoneelse
11:50
besomeoneelse
11:50
besomeoneelse
11:47
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl