Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

besomeoneelse
18:59
besomeoneelse
18:58
5345 e1b1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viausual usual
besomeoneelse
18:58
4128 73d0 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viausual usual
besomeoneelse
18:55
2671 f928 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
besomeoneelse
18:55
2957 4bb7 390
Reposted fromroxanne roxanne viayourhabit yourhabit
besomeoneelse
18:52
2728 3a3f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
besomeoneelse
18:52
Reposted fromfelicka felicka vialaparisienne laparisienne
18:52
7659 e488 390
Reposted fromjustadream justadream vialaparisienne laparisienne
besomeoneelse
18:51
3922 74e7 390
Reposted fromincentive incentive viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:51
5974 fbb5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:51
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:51
2297 5156 390
Reposted fromdailylife dailylife
besomeoneelse
18:50
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:50
7698 70b7 390
Reposted fromdailylife dailylife
besomeoneelse
18:50
5284 2418 390
Reposted fromlittlefool littlefool viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:50
0086 1a57 390
Reposted fromdailylife dailylife
besomeoneelse
18:49
7469 3ae0 390
Reposted fromusual usual viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:49
3608 8651 390
Reposted fromdailylife dailylife
besomeoneelse
18:49
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viadailylife dailylife
besomeoneelse
18:49
1891 413a 390
Reposted fromrisky risky viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl