Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

besomeoneelse
13:13
8375 a364 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
13:13
0209 791a 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:12
1897 ef87 390
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou

September 20 2018

besomeoneelse
10:27
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viaalliwantisyou alliwantisyou
besomeoneelse
10:21

September 18 2018

besomeoneelse
11:09
3086 272b 390
besomeoneelse
11:08
besomeoneelse
11:07
Reposted frombluuu bluuu

September 17 2018

besomeoneelse
09:48
5002 5ca3 390
Reposted fromwowlovely wowlovely viajestpieknie jestpieknie
besomeoneelse
09:48
besomeoneelse
09:48
3715 c4e6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajestpieknie jestpieknie
besomeoneelse
09:48
09:48
1111 a296 390
Reposted fromamatore amatore viajestpieknie jestpieknie
besomeoneelse
09:48
3633 1bd4 390
Reposted fromfelicka felicka viamoai moai
besomeoneelse
09:47
2366 ac75 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
besomeoneelse
09:47
besomeoneelse
09:47
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
besomeoneelse
09:47
besomeoneelse
09:47
6838 2958 390
besomeoneelse
09:47

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl