Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

besomeoneelse
18:48
2192 43ad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
besomeoneelse
18:47
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
besomeoneelse
18:45
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viajunior13 junior13
18:45
9372 30c9 390
Reposted fromLunarr Lunarr vialookbook lookbook

July 16 2019

besomeoneelse
23:44
1464 16ef 390
18:09
besomeoneelse
18:04
7143 c6a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viain-flagranti in-flagranti
besomeoneelse
18:04
0485 20db 390
besomeoneelse
18:02
6695 1d6d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viain-flagranti in-flagranti
besomeoneelse
17:59
0783 7748 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viain-flagranti in-flagranti
besomeoneelse
17:57
5786 b8ba 390
Reposted fromGalGadot GalGadot vialookbook lookbook
besomeoneelse
17:56
1891 413a 390
Reposted fromrisky risky viajunior13 junior13
besomeoneelse
17:56
besomeoneelse
17:55
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
besomeoneelse
17:53
1018 dc7c 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13
besomeoneelse
17:53
1014 cfcd 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13

July 14 2019

besomeoneelse
22:42
6746 42b6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
22:41
3187 7c7e 390
Reposted fromjustadream justadream viaForestMan ForestMan
besomeoneelse
22:40
0253 a37d 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
besomeoneelse
22:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl