Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

besomeoneelse
05:47
6260 8e5c 390
Reposted fromdusix dusix
besomeoneelse
05:47
7834 3497 390
besomeoneelse
05:47
4525 2b28 390
besomeoneelse
05:47
3797 7c19 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
besomeoneelse
05:46
2230 aad1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
05:46
9236 3dc7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlefool littlefool
besomeoneelse
05:45
Zadaj sobie pytanie: "Jaka płynie z tego lekcja?". Dostrzeż ją, przerób i bądź za nią wdzięczny, a potem idź dalej.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
besomeoneelse
05:45
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viayouaresonaive youaresonaive
05:45
3475 5274 390
Reposted fromfreakish freakish viayouaresonaive youaresonaive

April 25 2017

15:02
besomeoneelse
15:00
0405 2f46 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
15:00
14:59
2313 501f 390
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
besomeoneelse
14:59
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viabrzask brzask
14:59
2999 0a58 390

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
besomeoneelse
14:59
Nie lubił lata. Lato go dołowało. Nieznośnie długie dni, godziny i godziny światła z krótką przerwą na nieprecyzyjną ciemność. Zdecydowanie za krótką. Nie należał do gatunków nocnych, nie należał też do dziennych. Jego naturalne środowisko to średnie lub całkowite zachmurzenie i niekorzystny biomet. Wtedy czuł się najlepiej, pracował najwydajniej, wtedy świat rysował się klarownie szarą kreską.
— Ignacy Karpowicz, Ości
14:59
2654 1f79 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask

April 24 2017

besomeoneelse
17:52
6581 5178 390
besomeoneelse
17:52
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
besomeoneelse
17:52
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl