Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

besomeoneelse
17:29
6066 2615 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
17:29
6069 9f74 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
17:29
6125 0af7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
17:29
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
17:29
besomeoneelse
17:28
1953 1fb6 390
Reposted fromelegy elegy viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
14:10
4660 d4cd 390
Reposted frommoai moai
besomeoneelse
14:10
5280 9fe2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
14:10
5285 4ac4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
14:10
5290 0190 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
14:10
5304 dd25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
14:10
5373 3cde 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
14:09
5662 ef17 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
besomeoneelse
12:17
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
12:16
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream

August 13 2017

besomeoneelse
18:42
4500 ada0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
18:42
2638 c8a1 390
Reposted fromkrzysk krzysk
besomeoneelse
16:42
Kiedy miła dziewczyna jest nadgorliwa i staje dla faceta na głowie (albo na rzęsach, albo wychodzi ze skóry) robi to dlatego, żwyobraża sobie, jak to on i ona będą się wzajemnie dopełniali. Tymczasem żeby iskra nie zgasła, lepiej czasem trzymać mężczyznę na lekki dystans, bo to ładuje jego baterie.
— Argov Sherry - Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viafoodforsoul foodforsoul
besomeoneelse
16:42
4081 35af 390
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
16:39
6371 5131 390
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl