Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

besomeoneelse
19:28
7914 d7ef 390
besomeoneelse
06:57
8018 e307 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:57
8037 fba3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
besomeoneelse
06:57
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaintotheblack intotheblack
besomeoneelse
06:56
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia

March 26 2018

besomeoneelse
15:19
5094 33aa 390
besomeoneelse
15:19

March 25 2018

besomeoneelse
20:33
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
20:32
besomeoneelse
20:32
6444 b6f9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
besomeoneelse
20:32
besomeoneelse
20:32
besomeoneelse
20:31
2863 1bb0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13

March 21 2018

besomeoneelse
18:55
besomeoneelse
18:54
9520 be4b 390
Reposted fromdarkanes darkanes viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 19 2018

besomeoneelse
18:59
besomeoneelse
09:49
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamalinowowa malinowowa
besomeoneelse
09:48

March 18 2018

besomeoneelse
18:30
8427 62b0 390
Reposted fromonlyman onlyman viamysweetheartt mysweetheartt
besomeoneelse
18:29
3365 cff9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl