Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

besomeoneelse
20:17
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
besomeoneelse
20:17
4880 ef01 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viatobecontinued tobecontinued
20:16
1627 e904 390
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
19:53
4282 1902 390
Reposted fromursa-major ursa-major viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
19:52
8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
besomeoneelse
19:35
5159 939a 390
besomeoneelse
19:31
besomeoneelse
19:31
Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, 
że dotychczasowe wyjaśnienie nie jest wystarczające.
— Eugène Delacroix
Reposted fromavooid avooid viaguerriera guerriera

April 02 2018

besomeoneelse
22:01

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viamalinowowa malinowowa
besomeoneelse
21:59
8794 914c 390
Reposted frommoai moai
21:59
6900 c2c9 390

Krakow, Poland (by Ren He)

besomeoneelse
21:59
besomeoneelse
21:58
6996 1d51 390
besomeoneelse
21:58
besomeoneelse
21:58
1735 60c1 390
Reposted from0 0 viapannakies pannakies

March 31 2018

besomeoneelse
13:03
9612 f43f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
13:01
8013 fa35 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamalinowowa malinowowa

March 27 2018

besomeoneelse
19:28
besomeoneelse
19:28
besomeoneelse
19:28
8947 432e 390
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl