Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

besomeoneelse
06:22
8473 4039 390
Reposted fromonlyman onlyman viajunior13 junior13
besomeoneelse
06:20
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
besomeoneelse
06:19
besomeoneelse
06:19
9847 8c6e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

April 22 2018

besomeoneelse
18:03
1427 c62a 390
Reposted fromwwannie wwannie viamalinowowa malinowowa
besomeoneelse
18:03
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
besomeoneelse
18:01
3070 bac8 390
Reposted fromMadristas Madristas
besomeoneelse
18:00
3206 5abb 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaspring-flow spring-flow
besomeoneelse
17:59
3158 6901 390

April 20 2018

besomeoneelse
15:45
besomeoneelse
09:27
1760 a329 390
besomeoneelse
09:26
3458 b81c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaybeyou maybeyou
besomeoneelse
09:26
4665 22d8 390
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
besomeoneelse
09:25
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
besomeoneelse
09:25

April 19 2018

besomeoneelse
08:54

Below is my own personal list of self-care practices. I hope it gives you some inspiration for ways to take care of yourself.

I commit to:

1. Being fully in and embracing the present moment—mindful living

2. Preparing and eating three healthy meals a day, avoiding sugar fixes

3. Getting outside every day

4. Exercising every day

5. Doing something I enjoy every day—being creative

6. Spending time with positive people

7. Setting healthy boundaries—saying no more often

8. Identifying negative self-talk and changing it to positive

9. Pausing before reacting—do I really want to do this?

10. Getting one thing done every day, and celebrating this achievement

11. Looking after my health, body, skin, hair, teeth—regular appointments

12. Being grateful—starting each day with at least three things I am thankful for

13. Regular yoga and meditation

14. Laughing more and starting the day with a smile

15. Singing or dancing whenever possible

16. Having more fun and taking life less seriously

17. Treating myself with love and compassion—being my own best friend

18. Focusing on myself and prioritizing my needs—not focusing on the lives of others

19. Spending time alone and being still every day

20. Being my authentic self, not what others want me to be

21. Listening to my inner voice/intuition and doing what feels right for me

22. Avoiding over-analyzing a situation

23. Limiting my time on Facebook

24. Not worrying about what other people think about me

25. Getting a good sleep every night

26. Being patient with myself

27. My self-development, no matter how challenging

What’s your most important self-care practice?

Reposted byendlesslove16 endlesslove16
besomeoneelse
07:14
4740 4753 390
Reposted frommoai moai

April 17 2018

besomeoneelse
11:38
4924 ab10 390
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viamoai moai
11:38
4621 27f7 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viaholymoly holymoly
besomeoneelse
11:37
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl