Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

besomeoneelse
13:15
6824 42c5 390
Reposted fromambermoon ambermoon viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
13:15
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
besomeoneelse
13:15
Ilekroć budził się rano, czuł, że pragnie żyć w sposób prawy, być człowiekiem dobrym i znaczącym, że chce - jakkolwiek prosto to brzmi i jakkolwiek niemożliwe okazywało się w rzeczywistości - być szczęśliwy. Lecz każdego dnia serce zstępowało mu z piersi do żołądka. Zaraz po obudzeniu ogarniało go przemożne wrażenie, że wszystko jest nie tak albo że tylko dla niego wszystko jest nie takie, jakie być powinno, a wrażeniu temu towarzyszyło pragnienie samotności. Do wieczora osiągał spełnienie: samotny w bezmiarze swojego żalu, samotny w swej bezcelowej winie, samotny nawet w swoim osamotnieniu. Nie jestem smutny - powtarzał w duchu raz po raz. Nie jestem smutny. Jak gdyby miał szansę pewnego dnia na dobre to sobie wmówić. Albo siebie okłamać. Lub wmówić to innym - bo gorsze niż smutek może być tylko to, że o naszym smutku wiedzą inni. Nie jestem smutny. Nie jestem smutny. Jego życie kryło bowiem w sobie bezkresne perspektywy szczęścia, a to z tej przyczyny, że było pustym białym pokojem. Zasypiał z sercem w nogach łózka, jakby to było udomowione zwierzę, a nie część jego własnego ciała. Co rano budził się i stwierdzał, że wróciło do kredensu klatki piersiowej - troszkę cięższe, troszkę słabsze, wciąż jednak biło. Po południu zaś znów ogarniało go przemożne pragnienie, żeby być gdzie indziej, kim innym, kim innym gdzie indziej. Nie jestem smutny.
- J. S. Foer, Wszystko jest iluminacją
besomeoneelse
13:14
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
besomeoneelse
13:14
Reposted fromAgnya Agnya viathatwasntadream thatwasntadream
besomeoneelse
13:13
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"

April 15 2018

besomeoneelse
08:38
6690 392e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
besomeoneelse
08:38
6823 b15d 390
Reposted fromambermoon ambermoon
besomeoneelse
08:37
6843 73a0 390
Reposted fromambermoon ambermoon
besomeoneelse
08:37
5849 da1e 390

April 14 2018

besomeoneelse
19:18
6111 5e4d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
19:18
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

besomeoneelse
19:18
besomeoneelse
19:17
4937 080d 390
Reposted frombigcat bigcat viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka

April 13 2018

08:24
8070 b24c 390
Reposted fromdeviate deviate viathatwasntadream thatwasntadream

April 12 2018

besomeoneelse
10:17
besomeoneelse
10:16
besomeoneelse
10:15
besomeoneelse
10:15

April 09 2018

12:41
2775 cd03 390
Reposted fromcroiea croiea viaambermoon ambermoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl