Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

besomeoneelse
10:26
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viacarmenluna carmenluna
besomeoneelse
10:25
9506 6bc5 390
Reposted fromnulaine nulaine viacarmenluna carmenluna

February 11 2020

besomeoneelse
12:41
besomeoneelse
12:40
0048 2df1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
besomeoneelse
12:40
4213 bd82 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaholymoly holymoly
besomeoneelse
12:40
1962 8601 390
Reposted fromstylte stylte viaholymoly holymoly
besomeoneelse
12:37
6350 f330 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
besomeoneelse
12:36
6889 1812 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
besomeoneelse
12:36
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby vianotyourstrawberry notyourstrawberry
besomeoneelse
12:35
0628 9c6b 390
Reposted fromcontigo contigo viagregorczykm gregorczykm

February 05 2020

besomeoneelse
10:12
6494 e312 390
Reposted fromscared scared viatobecontinued tobecontinued

February 01 2020

besomeoneelse
17:21
9512 1ea2 390
besomeoneelse
17:19
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
besomeoneelse
17:16
besomeoneelse
17:15

January 21 2020

besomeoneelse
16:25
6690 f331 390
besomeoneelse
16:25

January 14 2020

besomeoneelse
19:47
2846 97f7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
19:47
7078 7077 390
besomeoneelse
19:46
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl